Oferujemy pełną i kompleksową obsługę wszystkich typów spółek handlowych w zakresie powołania i rejestracji, a także zmian umów lub statutów, przekształcenia oraz likwidacji. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.


Pomagamy przedsiębiorcom w zawarciu umowy spółki cywilnej, zmianie umowy, wypowiedzeniu, przekształceniu spółki cywilnej oraz w likwidacji.


Oferujemy sprawne przeprowadzenie całości niezbędnych postępowań w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a także przed urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami administracji publicznej, których udział jest niezbędny w danej działalności.


Posiadane doświadczenie pozwala nam proponować pełną obsługę spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji.
Usługi świadczone są przez radców prawnych posiadających praktykę w obsłudze prawnej firm i korporacji. Nadzór i osobisty udział zapewnia właściciel Kancelarii – radca prawny Krzysztof Lodziński.


Gdy zajdą uzasadnione okoliczności zapewniamy w prowadzonych sprawach udział specjalistów: doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, rzeczoznawcy majątkowego, tłumacza przysięgłego.


Pomagamy Klientom w Polsce bez względu na miejsce zamieszkania bądź siedziby. Ofertę kierujemy również do osób i firm z zagranicy, które zamierzają w Polsce rozpocząć, zmienić lub zlikwidować spółkę, działalność gospodarczą, stowarzyszenie lub fundację.


My zapewniamy Państwu całkowitą i profesjonalną obsługę.

SZYBKI KONTAKT

tel. +48 512 306 607
kancelaria@lodzinski.eu